Kody

Prezentuję Wam tutaj kody do tak zwanej konsoli poleceń, która jest integralną częścią wersji gry na PC. Czemu to robię? Na pewno nie po to, żebyście podczas gry oszukiwali. Niestety Fallout: New Vegas posiada sporo błędów. Dużą część z nich da się naprawić tylko przy pomocy odpowiednich poleceń.

Używając kodów do Fallout: New Vegas, pamiętajcie, że raz włączona konsola blokuje zaliczanie osiągnięć na Steam’ie. Jeśli wykonujecie jakieś ważne zadanie i chcecie, żeby znalazło się na liście Waszych osiągnięć, musicie wyłączyć grę po użyciu kodów i włączyć ją na nowo.

Konsole poleceń wywołuje się tzw. tyldą. Pewnie każdy z Was wie, jak ona wygląda – to klawisz z taką falką (~). Po naciśnięciu tyldy, gra się zatrzymuje, a mysz kieruje kursorem. Można nim kliknąć dowolny obiekt, żeby zobaczyć jego numer, który jest bardzo ważną częścią większości poleceń. Polecenia wpisujemy po prostu z klawiatury i potwierdzamy Enterem.

 

ROZGRYWKA

tmm 1 – pokazuje wszystkie miejsca na mapie świata

tfow – odsłania/zakrywa lokalną mapę

tgm – włącza/wyłącza god mode

tcl – pozwala poruszać się w każdym kierunku, również przez obiekty

killall – zabija wszystkie postacie na aktualnym obszarze

 

POSTAĆ GRACZA

player.modpca statystyka wartość – dodaje liczbę wpisaną jako wartość do wybranej statystyki postaci (np. luck, inteligence, agility, itd.). Wpisanie liczby ujemnej odejmuje wartość

player.modav atrybut wartość – podobnie jak powyższe, ale atrybutem może być każda z następujących zmiennych: nazwa umiejętności bez spacji, actionpoints, carryweight, karma, health, healrate, xp, radresist, damageresist, damageThreshold, fireresist, poisonresist, speedmult (ta wartość jest podawana w procentach), ignorecrippledlimbs, chameleon, aggression, meleedamage, unarmeddamage, critchance

player.addperk wartość – dodaje graczowi profit określony przez wartość, która jest numerem ID profitu

player.removeperk wartość – jak wyżej ale usuwa profit

Numery ID profitów można znaleźć na The Vault: Lista profitów.

player.sexchange – zmiana płci postaci gracza

shownamemenu – otwiera menu umożliwiające zmianę imienia

showracemenu – zmiana rasy

showbarbermenu – zmiana fryzury

player.advlevel – gracz awansuje o jeden poziom

player.setlevel poziom – jako poziom wpisujemy liczbę na którą ma zostać zmieniony poziom postaci

setgs iMaxCharacterLevel liczba – ustala jaki najwyższy poziom może osiągnąć postać. Trzeba to wpisywać po każdym uruchomieniu gry

 

EKWIPUNEK I PRZEDMIOTY

player.setweaponhealthperc 100 – założona broń zostaje naprawiona na 100%

player.additem numer ilość – dodaje zadaną ilość odpowiednich przedmiotów. Numer to ID przedmiotu, a ilość, to liczba, np. player.additem F 500 doda graczowi 500 kapsli

setownership zaznaczony przedmiot staje się własnością gracza

unlock – otwiera zaznaczone drzwi, sejf, szafkę lub inny pojemnik, odblokowuje terminal

setpccanusepowerarmor parametr – ustanawia możliwość używania Pancerza Wspomaganego. Za parametr można wpisać 1 – gracz może używać, lub 0 – gracz nie może używać

Listę przedmiotów i ich ID można znaleźć na The Vault: Lista przedmiotów.

 

ZADANIA

CompleteQuest numer – kończy zadanie o podanym numerze

movetoqt – przenosi gracza do obecnego punktu nawigacyjnego aktualnego zadania

showquestlog – pokazuje spis zdarzeń

Getquestcomplete – sprawdza, czy aktualne zadanie jest ukończone

sqt – pokazuje listę celów aktualnego zadania

resetquest numer – resetuje zadanie o podanym numerze

sqs numer – pokazuje wszystkie punkty wymagane, by zakończyć dane zadanie

getstage numer – wyświetla aktualny punkt postępu zadania

setstage numer punkt – jako numer wpisujemy ID zadania, punkt zadania można odczytać za pomocą powyższych poleceń. Zalicza wybrany przez nas punkt danego zadania

CompleteAllObjectives numer – zalicza wszystkie obecne punkty danego zadania

Numery zadań można odczytać np. z The Vault: numery ID zadań z Fallout: New Vegas.

 

POSTACIE NIEZALEŻNE

prid numer – zaznacza postać o podanym numerze. Dizała tak samo jak zaznaczenie myszką, ale dzięki temu poleceniu można zaznaczyć postać, której się nie widzi

player.moveto numer – przenosi gracza do postaci o podanym numerze

moveto player – przenosi zaznaczoną postać do gracza

ShowInventory – pokazuje ekwipunek zaznaczonej postaci

OpenTeammateContainer 1 – otwiera ekwipunek zaznaczonej postaci i umożliwia przenoszenie rzeczy tak, jak u kompanów

resethealth – resetuje HP zaznaczonej postaci

kill – zabija zaznaczoną postać

resurrect – ożywia zaznaczoną postać

disable, enable – pierwsze wyłącza, a drugie włącza postać w grze. Przydatne podczas wystąpienia jakiegoś błędu, do tzw. zresetowania postaci

 

FRAKCJE I REPUTACJA

removefromallfactions – usuwa dane gracza ze wszystkich frakcji

addreputation frakcja rodzaj ilość – dodaje graczowi reputację. Trzeba podać numer frakcji, rodzaj reputacji (pozytywna – 1, negatywna – 0) i ilość (0-100)

removereputation frakcja rodzaj ilość – podobnie, jak wyżej, ale odejmuje reputację

setreputation frakcja rodzaj ilość – analogicznie do powyższych, ale ustawia konkretną wartość reputacji

setally frakcja1 frakcja2 stosunek1 stosunek2 – ustawia frakcję1 jako sprzymierzoną z frakcją2. Stosunek może przyjąć wartość 0 – przyjaciel, albo 1 – sojusznik

setenemy frakcja1 frakcja2 stosunek1 stosunek2 – podobnie, jak wyżej, ale teraz 0 oznacza wrogość, a 1 obojętność

Numery ID frakcji i reputacji z nimi związanej można znaleźć na The Vault: frakcje w Fallout: New Vegas.

3 myśli na temat “Kody

  1. Jak zrobić żeby nie dawało mi jednej amunicji tylko wiele wpisuje np.player.additem 000F66A i w nawiasie sto i daje mi jedną amunicję

Dodaj komentarz